سیره معصومین (بینش مطهر)

سیره معصومین (بینش مطهر)

سیره معصومین (بینش مطهر)

اطلاعات

سید مجتبی امین جواهری

سید مجتبی امین جواهری

حجت الاسلام سید مجتبی امین جواهری
۴ : ۱۹ : ۵
ساعت
۴
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سیره_معصومین

نفرات برتر

مادر
( ۱۸ ۰ )
avatar
فروغ صادقی
( ۰ ۰ )
...فرشته دیر
( ۰ ۰ )
...منیره اخر
( ۰ ۰ )
...مهرنوش مک
( ۰ ۰ )
لیست جلسات

جلسه اول

۲۲ : ۳۴

جلسه دوم

۹ : ۳۶

جلسه سوم

۱۲ : ۳۸

جلسه چهارم

۳۱ : ۳۷

جلسه پنجم

۴۹ : ۳۱

جلسه ششم

۵۸ : ۳۶
جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ ۱ برای سه دوره سیره نبوی، سیره امیرالمومنین، سیره ائمه

۳ : ۴۴ : ۱

دوره های مرتبط