مهارت ارتباط موثر

مهارت ارتباط موثر

مهارت ارتباط موثر

اطلاعات

جلیل معماریانی

جلیل معماریانی

مدرس دوره‌های تربیت مربی، مدیرعامل موسسه کتاب پردازان
۸ : ۱۴ : ۱
ساعت
۰
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_زندگی

جلسه اول_ارتباط با نعمتهای خداوند

۲۱ : ۷

جلسه دوم_ارتباط با خدا

۱۰ : ۸

جلسه سوم_اهمیت ارتباط موثر

۲۲ : ۶

جلسه چهارم_ارتباط با خود

۱۷ : ۱۴

جلسه پنجم_اثر نوشتن و گفتگو با خود

۳۴ : ۱۱

جلسه ششم_ارتباط با افراد

۵۲ : ۱۱

جلسه هفتم_ارتباط با افراد2

۳۲ : ۱۴

دوره های مرتبط