تعالی یاریسم (ویژه خواهران)

تعالی یاریسم (ویژه خواهران)

کارگاه تعالی یاریسم ویژه تعالی‌یاران خواهر

اطلاعات

خانم کاظمی

خانم کاظمی

روان‌درمانگر فردی و زوج
۲۱ : ۱۷ : ۸
ساعت
۱۲۴
دانشجو
۸
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سایر_دوره‌های_مهارتی

نفرات برتر

...زهرا محمد
( ۱۰ ۰ )
...تهمینه عب
( ۱۰ ۰ )
زینب محمدی
( ۸ ۰ )
avatar
...خدیجه طای
( ۸ ۰ )
شیما کوهی
( ۸ ۰ )

جلسه اول

۵۲ : ۴۸

جلسه دوم

۳ : ۴۲

جلسه سوم

۳۶ : ۴۹

جلسه چهارم

۱۵ : ۷ : ۱

جلسه پنجم

۳۴ : ۱۰ : ۱

جلسه ششم

۱۸ : ۲۰ : ۱

جلسه هفتم

۳۰ : ۱۲ : ۱

جلسه هشتم (جلسه پایانی)

۱۳ : ۶ : ۱

دوره های مرتبط