علم اصول (حلقه ثالثه)

علم اصول (حلقه ثالثه)

دوره شرح کتاب «حلقه ثالثه»

 

این کتاب تألیف آیت‌الله سید محمدباقر صدر است، که همانند سایر آثار اصولی به تعریف، موضوع، اهمیت علم اصول و مباحث مقدماتی پرداخته و سپس بحث را به دو نوع، تقسیم کرده است: 

 

۱- ادله محرزه

 ۲- اصول عملیه .

 

در ضمنِ نوع اول، ادله شرعی و ادله عقلی در دو مبحث مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

در بخش اصول عملیه، ابتدا چهار قاعده، اصالت الاحتیاط، اصالت البرائه، علم اجمالی و استصحاب بیان شده است.

 

در آخرین بخش نیز سه مورد از تعارض ادله که عبارت است از: تعارض بین ادله محرزه، تعارض بین اصول و تعارض نوعین (دلیل محرز و اصل عملی) مطرح گردیده است.

عزیزان طلبه و کسانی که قبلاً کتاب اصول مظفر یا حلقه ثانیه را گذراندن امکان استفاده از این جلسات را دارند.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۳۱ : ۵۵ : ۸
ساعت
۱۷
دانشجو
۱۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اصول_فقه

نفرات برتر

...سید مصطفی
( ۱۲ ۰ )
...سیده سعید
( ۸ ۰ )
...عطیه حمزه
( ۴ ۰ )
( ۰ ۰ )
...الهه معتم
( ۰ ۰ )

جلسه اول

۶ : ۴۲

جلسه دوم

۳۸ : ۵۰

جلسه سوم

۵۳ : ۵۳

جلسه چهارم

۲۵ : ۵۰

جلسه پنجم

۲۸ : ۴۴

جلسه ششم

۵۹ : ۴۲

جلسه هفتم

۵ : ۴۶

جلسه هشتم

۴۸ : ۵۴

جلسه نهم

۱۸ : ۲۴

جلسه دهم

۳۳ : ۳۹

جلسه یازدهم

۱۶ : ۵۱

جلسه دوازدهم

۲ : ۳۵

دوره های مرتبط