نیاز به سرعت

تکنولوژی و سرعت از نگاه قرآن

توضیحات
* شیشه عمر تمدن غرب * تکنولوژی و سرعت از نگاه قرآن * فریب خوردن فطرت * نگاه صحیح انسان به سرعت * اهمیت تعیین هدف در سرعت * دروغی که تکنولوژی به ما می‌گوید! * دو نگاه متفاوت به سرعت * نوآوری‌های کاذب * نسبت علم و عمل * جنسیت انسان چیست؟ * معنای و

تکنولوژی و سرعت از نگاه قرآن

۱۴ : ۵۳