خواستگاری

نظام انگیزش و گزینش_بخش اول

توضیحات
* ازدواج را با چه غرضی پیگیری کنیم؟
* تاثیر نظام انگیزش، بر نظام گزینش
* لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ؛ جمله‌ای که باید آن را سرلوحه زندگی کرد.
* جنبه افول و بقاء موجودات
* افول، جنبه ماعلی الارض و بقاء، جنبه وجه الهی است.
* درنظام انگیزش، وجه الله باید مدنظر باشد.
* تفاوت زیبایی در نظام علی الارض و نظام وجه الهی
* زیباترین چهره عالم، چهره خداست.
* خداوند کدام جمال را دوست دارد؟
* ملاک‌های نظام وجه الهی؛ ایمان، عمل صالح، پیگیری حق و پیگیری صبر
* اصلی‌ترین شاخص برای محک ایمان خود چیست؟
* تعریفی از دین
* ازدواج مطلوب از نگاه قرآن
* سن ازدواج در نظام وجه الهی چه زمانی است؟
* چرا غالباً معنویت افراد پس از ازدواج کم می‌شود؟
* رشد حقیقی مربوط به قلب است، نه عقل

نظام انگیزش و گزینش_بخش اول

۳۳ : ۸ : ۱

نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

۵۶ : ۳۷

الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری

۲۱ : ۳۱ : ۱

جلسه مرتبط با موضوع خواستگاری

۱۳ : ۱۱ : ۱