مسجد تمدن ساز

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

توضیحات
* معنای درست سبک زندگی
* سبک زندگی = پایه رفتارهای انسان
* اصول عقاید یک مسلمان چیست؟
* فرق میان مؤمن و کافر در کجاست؟
* مقایسه رزمندگان دفاع مقدس و سربازان بعثی
* معرفی درست شاخص های اسلام
* زندگیِ کافرانه مسلمان
* شهرسازی باید خدا را فریاد بزند
* جایگاه خدا در شهرسازی چیست؟
* مسجد در سبک زندگی اسلامی
* کسی که می‌خواهد خدا را زیارت کند ... .
* اهل مسجد‌ = زوارالله
* شهرسازی خداوند برای کره زمین
* زیارت امام حسین(ع) معادل چیست؟
* مسجد باید قطب و مرکز باشد
* نقل داستانی از مرحوم شیخ بهایی
* دربِ مسجد نباید بسته بماند

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲