مسجد تمدن ساز

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

توضیحات
* ماجرای اصحاب صُفه
* مبنای شهرسازی پیامبر اکرم(ص) چه بود؟
* بیان نکاتی درباره ساختار مسجد
* دستور پیامبر اکرم (ص) برای بستن درهای مسجد به جز...
* مقایسه حضرت علی(ع) و عیسی بن مریم (ع)
* آیه تطهیر در شان امیرالمؤمنین(ع)
* سیاحت امت پیامبر(ص) چیست؟

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲