مسجد تمدن ساز

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

توضیحات
* نسبت انسان‌ها با شیطان طبق روایات
* چه کنیم جوانان منحرف نشوند؟
* راه نجات در آخرالزمان
* تشویق برای به‌هم پیوستن هیئت‌ها
* مسجدالحرام = بهترین مسجد
* ویژگی مساجد و خانه‌های عنکبوتی
* هفت گروه در قیامت زیرِ سایه عرش هستند
* استجابت دعای جمعی
* چرا خداوند حج را واجب کرده‌است؟
* بیان روایتی درباره گردش اقتصادی در حج
* معجزه زیارت اربعین
* جهنم خلق نمی‌شد اگر ... .

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲