آینده انقلاب

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

توضیحات
آینده جامعه و دین از نگاه خدا
ایرانیان یعنی چه کسانی؟
حقیقت شیعه بودن از نگاه علامه طباطبایی
شباهت های امام حسین (ع) و امام زمان(عج)
یمنی ها بنیانگذار ظهورحضرت بقیة الله عج
خاطره ای از کمک عراقی ها در مقابل منافقین مرصاد
تعریف رهبر انقلاب از انقلاب اسلامی
مسیحیان اولین ایمان آوردندگان به امام زمان عج با دستور حضرت عیسی ع
تعریف قرآن از مسیحیان
اصل دعوای ما با دنیا بر سر تعریف انسان است
انسان کیست؟
کبوتر خانه میبد یزد و فرهنگ غرب
دغدغه انسان مدرن
خاطره آیت الله جوادی آملی از گفتگو با یک ایتالیایی
تفاوت مردم موسی و فرعون، دو مدل تربیتی

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳