روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

جلسه چهارم

توضیحات
*شرح نکات تربیت فرزند در نامه ۳۱ نهج البلاغه * اهمیت داشتن آداب گفت‌و‌گو والدین با فرزندان * تاثیر عدم مهارت در گفت‌و‌گو در روابط افراد * نحوه صحبت کردن خداوند با انسان * اهمیت معرفی کردنی از جنس معرفی کردن امیرالمومنین در هنگام آغاز صحبت والدین با فرزندان * راهکار ایجاد نگرش اخروی در ذهن کودک * علت پاسخ ندادن برخی از نصیحت‌های والدین در فرزندان * چگونه طبیعت دنیا را برای فرزندانمان شرح دهیم؟ * آماده کردن ذهن فرزندان در مواجهه با مرگ، فقدان و یا خبرهای ناگوار * خطاهای فرزندپروری * نوع برخورد والدین با کودک در هنگام دعوای کودکان با یکدیگر * نقش غفلت از تنبیه فرزندان در برخی موارد * شاه کلید کارها در تربیت فرزندان * اهمیت تفصیلی صحبت کردن والدین با یکدیگر و کودکان * چگونه جدول تحسین و در چه سنی برای فرزندان خود درست کنیم؟ * فرزند من خیال پرداز است و یا دروغ پرداز؟! چگونه رفتار کنم؟

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱